Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Департамент технічного регулювання

Pict3 

Pict2

 
 
 
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu

 

president

vru

Мінекономіки України

Urport

Наша електронна адреса    chcsm@dpbsm.cv.ua

НОВИНИ

РОБОТИ В ГАЛУЗІ МЕТРОЛОГІЇ

Діяльність ДП "Буковинастандартметрологія" в галузі метрології, здійснюється у відповідності до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Відділ метрології ДП "Буковинастандартметрологія" організовує в регіоні весь комплекс робіт із забезпечення єдності вимірювань, діє в інтересах держави і громадян - споживачів, виконує роботи, пов'язані із створенням еталонної бази та системи передачі розмірів одиниць фізичних величин, повірку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), метрологічну експертизу документації.

Підприємство уповноважене на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки (Свідоцтво П № 44-2019) та атестоване на право проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

Галузь уповноваження на право проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для громадян - суб"єктів підприємницької діяльності під час випуску з виробництва, після ремонту та експлуатації приведено тут.

На підприємстві впроваджена та функціонує система управління якістю (СУЯ), що розроблена та документально оформлена згідно вимог ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 17025.

Щорічно фахівці метрологічного відділу ДП "Буковинастандартметрологія" проводять метрологічні роботи для суб'єктів підприємництва Буковини і інших регіонів України, а також Росії, Білорусії, Молдови.

ДП "Буковинастандартметрологія" має багаторічний досвід роботи з повірки, калібрування та вимірювання метрологічних характеристик:

 •  геодезичних приладів, оптичних ЗВТ, діафрагм, метроштоків, штангенінструменту, мікрометричного інструменту;

 •  ваг, гир, дозаторів усіх типів і модифікацій, динамометрів, спідометрів, тахометрів, тахографів, розривних машин і пресів, твердомірів, таксометрів, вимірювачів деформації клейковини всіх типів, приладів для визначення числа падіння;

 •  побутових лічильників води, тепла, газу всіх типів, калібрування автоцистерн, розрахунки вертикальних і горозонтальних резервуарів, паливно-масло-роздавальних і газо-роздавальних колонок всіх типів, мірного посуду;

 •  манометрів, мановакууметрів усіх типів;

 •  рН-метрів, іонометрів усіх типів, електродів для рН-метрів і іонометрів;

 •  ЗВТ для вимірювань температури;

 •  амперметрів, вольтметрів, електролічильників, трансформаторів струму, осцилографів, вологомірів, тестерів, генераторів, вимірювачів нелінійних спотворень, мір ємності, мегомметрів, магазинів опору, електронних вольтметрів, вимірювально-інформаційних систем в електропостачанні і зв'язку, приладів зонного обліку електроенергії;

 •  газоаналізаторів автомобільних усіх типів;

 •  частотомірів, секундомірів;

 •  спектрофотометрів, фотоелектроколориметрів, фотометрів, рефрактометрів, цукрометрів, радіометрів РАТ-1П, ТЕС;

 • ЗВТ медичного призначення: діоптриметрів, іммуноферментних аналізаторів, апаратів УЗД.

Висококваліфіковані фахівці ДП "Буковинастандартметрологія" проводять також наступні метрологічні роботи:

 • міжлабораторні порівняння результатів вимірювань;

 • методичну допомогу в розробці документів для вимірювальних лабораторій;

 • надання практичної допомоги по використанню ЗВТ і випробувального обладнання в робочому режимі відповідно до нормативних документів;

 • проведення аудиту метрологічного забезпечення вимірювальних лабораторій та добровільне оцінювання системи керування вимірюваннями та визнання вимірювальних можливостей.

 

Організація проведення повірки ЗВТ

 

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів затверджений Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (№ 193 від 08.02.2016 р.).

Згідно з п. 14 даного Наказу, для проведення періодичної повірки ЗВТ замовник має надати виконавцям робіт звернення. Воно складається у довільній формі.

Крім того, заявник може скласти графік проведення періодичної повірки ЗВТ на відповідний рік та погодити його з виконавцем. Рекомендований термін подання графіків на погодження – до 01 грудня поточного року.

Для зручності надаємо Форму графіку повірки із реквізитами ДП "Буковинастандартстандартметрологія".

Для організації повірки засобів вимірювальної техніки Вам необхідно звернутися у кімнату 107 та оформити фінансові документи на проведення метрологічних робіт.

 

 Лист-заявка може бути відправлена по факсу (0372) 511-481

 

 На ваше прохання Рахунок на оплату можна отримати на факс.

 

Контроль за правильністю віднесення зазначених у графіках ЗВТ до таких, що підлягають повірці, проводиться під час погодження графіків.

Заявники, які погодили графіки, зобов'язані відповідно до погоджених строків подати ЗВТ на періодичну повірку або своєчасно письмово повідомити виконавців про причини невиконання графіків.

 

Калібрування

 

Калібрувальна служба ДП "БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" акредитована Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі калібрувальних лабораторій за № 40057 від 02.02.2022). 

Калібрувальна служба є компетентною щодо проведення калібрування еталонів, засобів вимірювальної техніки та устатковання за видами вімірювань: L – довжина, М – маса та пов’язані з нею величини, РR – фотометрія,  QМ – хімія (кількість речовин), Т – термометрія.

ДП "БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" може виконувати калібрування засобів вимірювальної техніки і допоміжного обладнання відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 з оформленням свідоцтва калібрування, в якому зазначається простежуваність до національного еталона і невизначенність.

 

Атестат про акредитацію калібрувальної служби відділу метрології  ДП "Буковинастандартметрологія"

 

Сфера акредитації калібрувальної служби відділу метрології ДП "Буковинастандартметрологія"

 

 

За більш детальною інформацією та з пропозиціями звертатись:

тел: (0372)  511-481

 

Заява на повірку водолічильника

 

Заява про повірку сигналізатора газу

 

"Повітряна тривога" - як діїяти населенню


Конкурс з відбору суб"єктів  аудиторської діяльності


До уваги споживачів

Повірка лічильників холодної води


Новини Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


Технічне регулювання на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


Новини національного органу стандартизації (ДП "УкрНДНЦ")


Комунікативна платформа з технічного регулювання в Україні


Вартість повірки лічильників води


 Вартість повірки одно і трифазних лічильників електроенергії всіх типів


“Угода АСАА: крок назустріч” – відеозапис Вебінару


Впровадження системи НАССР у закладах ресторанного господарства


Роз"яснення щодо заповнення декларацій


 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки"


 Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та пов`язані з ним документи


Закон України "Про стандартизацію"


Вимоги щодо розробки постійно діючих процедур заснованих на принципах НАССР


 

 

© 2008 ДП "Буковинастандартметрологiя"