Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Департамент технічного регулювання

Pict3 

Pict2

 
 
 
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu

 

president

vru

Мінекономіки України

Urport

Наша електронна адреса bukovyna@ifdcsms.com.ua

НОВИНИ

 Управління якістю

 

Системи управління якістю

 

Орган з сертифікації систем управління  ДП “Буковинастандартметрологія” акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог  міжнародних стандартів: ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015) та ISO/TS 22003:2013  (атестат акредитації № 8O132 від 02.12.2020), на виконання робiт із сертифікації:

систем управлiння якiстю згiдно вимог ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);

ДСТУ EN ISO 9001:2018  Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT );

систем управлiння безпечнiстю харчових продуктiв  згiдно вимог  ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового  ланцюга (ISO 22000:2005,IDT);

ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу, (ISO 22000:2018, IDT);

ISO 22000:2018   Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain.

Сфера акредитації 8О132 від 02.12.2020.

 Підвищення якості продукції в сучасних умовах значною мірою визначає виживання підприємств, ріст ефективності виробництва та економію всіх видів ресурсів. Під впливом глобалізації ринків, впровадження нових технологій, зміни у потребах суспільства і конкретного споживача, проблема якості аж ніяк не спрощується, а навпаки - стає складнішою. Тому, очевидно -  вирішувати її лише традиційними методами контролю якості готової продукції не є ефективним. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише за умови впровадження на підприємстві системи управління якістю.

На сучасному етапі широко застосовують міжнародні стандарти ISO серії 9000, акцентують увагу на:

орієнтації на замовника;

лідерстві;

залученні всіх працівників;

процесному підході;

системному підході до управління;

постійному поліпшення;

прийнятті рішень на підставі фактів;

взаємовигідних стосунках з постачальниками.

Сертифікація систем управління  -  шлях до підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг.

 

Фаховість та компетентність спеціалістів органу сертифікації ДП “Буковинастандартметрологія” дає змогу сертифікувати системи управління якістю, які впроваджені на  підприємствах.

Орган сертифікації ДП “Буковинастандартметрологія” виконує роботи з сертифікації  систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів та декларує свою неупередженість.

( декларація)

-Політика у сфері якості

-ПОРЯДОК проведення робіт з СУЯ та СУБХП

-Інструкція  щодо надання скарг та апеляцій

 

Перелік документів, які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання системи управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015) Системи управління якістю. Вимоги:

Заявка на сертифікацію СУЯ та опитувальна анкета.

Організаційно-розпорядчі документи підприємства:

Статут (копію титульного аркушу та перелік видів діяльності);

Свідоцтво про державну реєстрацію;

Довідка ЄДРПОУ;

Код платника ПДВ;

Схема організаційної структури підприємства;

Дозвільні документи (дозволи, ліцензії, атестати, інше);

Документи системи управління.

 

 

         Система управління безпечністю харчових продуктів

 

   Міжнародна комісія Кодексу Alimentarius WHO/FAO розробила "Концепцію аналізу ризиків контрольних точок виробництва" (так звану "Систему НАССР"), що грунтується на виявленні критичних точок контролю та виконання постійного аналізу небезпек.

В Україні внесено зміни до закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" 771/97-ВР якими передбачено, що оператори ринку зобов"язані дотримуватися гігієнічних вимог до потужностей, на яких здійснюється виробництво та/або обіг харчових продуктів, до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти; до рухомих та/або тимчасових потужностей; до транспортних засобів; до обладнання та інвентарю; до постачання води, до персоналу, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами, до безпосередньо харчових продуктів, до їх пакування, зберігання та транспортування тощо.

Закон адаптований до вимог, передбачених ЄС. Згідно до закону, відповідальність за виробництво безпечної продукції, покладена на виробника та передбачає розроблення, введення в дію та застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Із 1 грудня 2019 року  в Україні набрав чинності новий національний стандарт ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу. Стандарт серії ІSO 22000:2018 (ДСТУ ІSО 22000:2019)  спрямований на врегулювання аспектів, пов'язаних з безпекою харчових продуктів і включає в себе принципи НАССР. Цей стандарт застосовується до всіх організацій, які пов’язані з харчовою продукцією, починаючи з великого підприємства з виготовлення харчової продукції, закінчуючи маленькою кав’ярнею. Отримання сертифікату на відповідність вимогам ДСТУ ІSО 22000:2019 (ІSО 22000: 2018), який  передбачає  функціонування на Вашому підприємстві системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП).

Звертаємо вашу увагу, що наявність сертифікату на системи управління часто є обов'язковою вимогою тендерних умов. Сертифікована система управління є запорукою  зниження втрат на підприємстві, адже регулярний моніторинг процесів допомагає дисциплінувати працівників, виявити проблеми на ранніх стадіях, скоротити витрати.

Роботи з сертифікації систем управління виконуються кваліфікованим персоналом оргaну з сертифікації з залученням технічних експертів, які мають досвід роботи та необхідні знання у відповідних галузях економіки.

 

Перелік документів,

які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання системи управління безпечністю харчових продуктів  на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій у  харчовому ланцюгу:

 

  • Свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, довідка ЄДРПОУ, Статут – копії

  • Організаційна структура та штатний розклад підприємства.

  • Дозвільні документи (атестати, ліцензії та іншe).

  • Нормативна та технічна документація.

  • Технологічні інструкції;

  • Документи системи управління.

 

  До Ваших послуг знання та досвід аудиторів з сертифікації.

 

Бланки документів  на проведення сертифікації систем управління знайдете тут

Форма заявки на сертифікацію СУЯ

Форма заявки на сертифкацію СУБХП

 

Телефон: (0372) 511-481

Додатковий телефон:       +38(050) 374-65-03

 

Література на тему ДСТУ ISO 22000:2007

 

https://www.assistem.kiev.ua/doc/DSTU_ISO_22000-2007.pdf

 

"Повітряна тривога" - як діїяти населенню


Конкурс з відбору суб"єктів  аудиторської діяльності


До уваги споживачів

Повірка лічильників холодної води


Новини Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


Технічне регулювання на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


Новини національного органу стандартизації (ДП "УкрНДНЦ")


Комунікативна платформа з технічного регулювання в Україні


Вартість повірки лічильників води


 Вартість повірки одно і трифазних лічильників електроенергії всіх типів


“Угода АСАА: крок назустріч” – відеозапис Вебінару


Впровадження системи НАССР у закладах ресторанного господарства


Роз"яснення щодо заповнення декларацій


 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки"


 Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та пов`язані з ним документи


Закон України "Про стандартизацію"


Вимоги щодо розробки постійно діючих процедур заснованих на принципах НАССР


 

 

© 2008 ДП "Буковинастандартметрологiя"