Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Департамент технічного регулювання

Pict3 

Pict2

 
 
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu
 

president

vru

kmu

Мінекономіки України

Urport

Наша нова електронна адреса    chcsm@dpbsm.cv.ua

bignewНОВИНИ

 Управління якістю

 

Системи управління якістю

 

Кожен із нас так чи інакше постійно хоче змінювати своє життя на краще. Роки незалежності нашої країни відкрили шляхи до остаточного зламу усталених стереотипів життя. Нові тенденції у всіх сферах життєдіяльності пересічного українця спричинили довгоочікуваний результат - ми почали претендувати на високий і, головне, якісний рівень життя.

Головними для українського суспільства стали євроінтеграційні процеси, що наразі активно впроваджуються в державі. А відтак, шлях до Європейського союзу та вступ до Світової організації торгівлі є досить тернистим. Економічні умови минулого століття не сприяли накопиченню світового досвіду у виробництві. В результаті цього українські підприємства зустрілися з жорсткою конкуренцією як в межах країни, так і на зарубіжних ринках, перенасичених аналогічною продукцією високої якості. За таких умов головною конкурентною перевагою підприємств має стати якість продукції при помірних цінах.

 Підвищення якості продукції в сучасних умовах значною мірою визначає виживання підприємств, ріст ефективності виробництва та економію всіх видів ресурсів. Під впливом глобалізації ринків, впровадження нових технологій, зміни у потребах суспільства і конкретного споживача, проблема якості аж ніяк не спрощується, а навпаки - стає складнішою. Тому, очевидно -  вирішувати її лише традиційними методами контролю якості готової продукції не є ефективним. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише за умови впровадження на підприємстві системи управління якістю.

На сучасному етапі широко застосовують міжнародні стандарти ISO серії 9000, акцентують увагу на:

орієнтації на замовника;

лідерстві;

залученні всіх працівників;

процесному підході;

системному підході до управління;

постійному поліпшення;

прийнятті рішень на підставі фактів;

взаємовигідних стосунках з постачальниками.

Сертифікація систем управління  -  шлях до підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг.

Фаховість та компетентність спеціалістів органу сертифікації ДП “Буковинастандартметрологія” дає змогу сертифікувати системи управління якістю, які впроваджені на  підприємствах.

Орган сертифікації ДП “Буковинастандартметрологія” виконує роботи з сертифікації  систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів та декларує свою неупередженість.

 

 Декларація щодо неупередженності органу сертифікації систем менеджменту ДП "Буковинастандартметрологія"

 

 Політика у сфері якості органу с сертифікації систем менеджменту

 

 Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів. Методика.

 

 Апеляція та скарги. Інструкція.

 

Перелік документів, які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання системи управління якістю на відповідність
ДСТУ ISO 9001: 2009 Системи управління якістю. Вимоги

1 Заявка на сертифікацію СУЯ та опитувальна анкета.

2 Організаційно-розпорядчі документи підприємства:

Статут (копію титульного аркушу та перелік видів діяльності);

Свідоцтво про державну реєстрацію;

Довідка ЄДРПОУ;

Свідоцтво платника ПДВ;

Схема організаційної структури підприємства;

3  Дозвільні документи (дозволи, ліцензії, атестати, інше)

4 Документи системи управління.

 

 

Система управління безпечністю харчових продуктів

   В останні роки все більш актуальними стають питання безпеки харчових продуктів. Міжнародна комісія Кодексу Alimentarius WHO/FAO, яка розробила "Концепцію аналізу ризиків контрольних точок виробництва" (так звану "Систему НАССР"), що грунтується на виявленні критичних точок контролю та виконання постійного аналізу небезпек.

В Україні внесено зміни до закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" 771/97-ВР якими передбачено, що оператори ринку зобов"язані дотримуватися гігієнічних вимог до потужностей, на яких здійснюється виробництво та/або обіг харчових продуктів, до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти; до рухомих та/або тимчасових потужностей; до транспортних засобів; до обладнання та інвентарю; до постачання води, до персоналу, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами, до безпосередньо харчових продуктів, до їх пакування, зберігання та транспортування тощо.

Закон адаптований до вимог, передбачених ЄС. Згідно до закону, відповідальність за виробництво безпечної продукції, покладена на виробника та передбачає розроблення, введення в дію та застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Стандарт серії ІSO 22000:2005 (ДСТУ ІSО 22000:2007)  спрямований на врегулювання аспектів, пов'язаних з безпекою харчових продуктів і включає в себе принципи НАССР. Цей стандарт застосовується до всіх організацій, які пов’язані з харчовою продукцією, починаючи з великого підприємства з виготовлення харчової продукції, закінчуючи маленькою кав’ярнею. Отримання сертифікату на відповідність вимогам ДСТУ ІSО 22000:2007 (чи нової версії стандарту ІSО 22000: 2018) передбачає  функціонування на Вашому підприємстві системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП).

Звертаємо вашу увагу, що наявність сертифікату на системи управління часто є обов'язковою вимогою тендерних умов. Сертифікована система управління є запорукою  зниження втрат на підприємстві, адже регулярний моніторинг процесів допомагає дисциплінувати працівників, виявити проблеми на ранніх стадіях, скоротити витрати.

Роботи з сертифікації систем управління виконуються кваліфікованим персоналом оргуну з сертифікації з залученням технічних експертів, які мають досвід роботи та необхідні знання у відповідних галузях економіки.

Перелік документів,

які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання системи управління безпечністю харчових продуктів  на відповідність ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій  харчового ланцюга:

 

 1Свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, довідка ЄДРПОУ, Статут – копії

2 Організаційна структура та штатний розклад підприємства.

3 Дозвільні документи (атестати, ліцензії та іншe).

4 Нормативна та технічна документація.  

5 Технологічні інструкції;

6 Документи системи управління.

 

  До Ваших послуг знання та досвід аудиторів з сертифікації.

 

Бланки документів  на проведення сертифікації систем управління знайдете тут

Форма заявки на сертифікацію СУЯ

Форма заявки на сертифкацію СУБХП

Роз"яснення щодо заповнення декларацій


“Угода АСАА: крок назустріч” – відеозапис Вебінару


ДО УВАГИ    власників лічильників води


 ДО УВАГИ     власників одно і трифазних лічильників електроенергії всіх типів


НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ


Уряд запровадив моніторинг споживання деревини


Впровадження системи НАССР у закладах ресторанного господарства


Новини Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


Технічне регулювання на сайті Міністерства Розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


Новини національного органу стандартизацІЇ


 

До уваги власників Технічних умов


Всесвітній день метрології 2019 року


Проект наказу "Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій скертифікації в Україні"


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки"


Набув чинності Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та пов`язані з ним документи


Набув чинності Закон України "Про стандартизацію"


Вимоги щодо розробки постійно діючих процедур заснованих на принципах НАССР


Фільм до 140 річниці метрології на Буковині (дивитись через Chrome, Opera)


Єдність вимірювань-якість життя. До 140-ї річниці метрології на Буковині

 

bignewНовини попередніх років

 

 
 
 
 
 

© 2008 ДП "Буковинастандартметрологiя"