Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Департамент технічного регулювання

Pict3 

Pict2

 
 
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu
 

president

vru

kmu

Мінекономіки України

Urport

 

bignewНОВИНИ

Управління якістю

Організація та проведення постійного моніторингу впровадження систем управління якістю на підприємствах регіону;
організація інформаційного забезпечення підприємств та організацій з питань управління якістю;
участь у реалізації регіональних програм впровадження систем управління якістю та інших систем управління на підприємствах;
проведення інших робіт з питань забезпечення якості продукції, товарів та послуг;
бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з управління якістю за дорученням департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку України;
проведення інших робіт з питань забезпечення якості продукції, товарів та послуг.

 Кожен із нас так чи інакше постійно хоче змінювати своє життя на краще. Роки незалежності нашої країни відкрили шляхи до остаточного зламу усталених стереотипів життя. Нові тенденції у всіх сферах життєдіяльності пересічного українця спричинили довгоочікуваний результат - ми почали претендувати на високий і, головне, якісний рівень життя.

Головними для українського суспільства стали євроінтеграційні процеси, що наразі активно впроваджуються в державі. А відтак, шлях до Європейського союзу та вступ до Світової організації торгівлі є досить тернистим. Економічні умови минулого століття не сприяли накопиченню світового досвіду у виробництві. В результаті цього українські підприємства зустрілися з жорсткою конкуренцією як в межах країни, так і на зарубіжних ринках, перенасичених аналогічною продукцією високої якості. За таких умов головною конкурентною перевагою підприємств має стати якість продукції при помірних цінах.

Досвід якості продукції, який іноземні фірми накопичували десятиліттями, наші виробники набувають за лічені роки. Такий шалений темп диктують, передусім, умови сьогодення. У 2002 році була прийнята “Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)”, яка спрямована на підтримку зусиль підприємств і організацій у поліпшенні якості продукції, розвитку і впровадження методів управління якістю. Підвищення якості продукції в сучасних умовах значною мірою визначає виживання підприємств, ріст ефективності виробництва та економію всіх видів ресурсів. Під впливом глобалізації ринків, впровадження нових технологій, зміни у потребах суспільства і конкретного споживача, проблема якості аж ніяк не спрощується, а навпаки - стає складнішою. Тому, очевидно - вирішувати її лише традиційними методами контролю якості готової продукції не є ефективним. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише за умови впровадження на підприємстві системи управління якістю.

На сучасному етапі широко застосовують міжнародні стандарти ISO серії 9000, акцентують увагу на:

орієнтації на замовника;

лідерстві;

залученні всіх працівників;

процесному підході;

системному підході до управління;

постійному поліпшення;

прийнятті рішень на підставі фактів;

взаємовигідних стосунках з постачальниками.

Державне підприємство “Буковинастандартметрологія” має впроваджену та сертифіковану власну систему управління якістю згідно ISO 9001. Для забезпечення потреб регіону в сертифікації систем управління якістю підготовлено і атестовано аудиторів, проведено оптимізацію структури, засновано і акредитовано орган із сертифікації систем управління якістю.

Фаховість та компетентність спеціалістів органу сертифікації ДП “Буковинастандартметрологія” дає змогу впроваджувати сучасні системи управління якістю на провідних підприємствах краю. Впроваджено та сертифіковано системи управління якістю на підприємствах ТОВ "Галс 2000", ТОВ ВКФ "Балакком", ТДВ "Чернівецький хімічний завод", Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, ТОВ "Інтерм", ТОВ "Центр травматології та ортопедії", Чернівецький гравійно-піщаний кар'єр, Авіаційна метеорологічна станція Чернівецького обласного центру з метеорології.

В останні роки все більш актуальними стають питання безпеки харчових продуктів. Міжнародна комісія Кодексу Alimentarius WHO/FAO, яка розробила "Концепцію аналізу ризиків контрольних точок виробництва" (так звану "Систему НАССР"), що грунтується на виявленні критичних точок контролю та виконання постійного аналізу небезпек.

В Україні внесено зміни до закон "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" якими передбачено, що оператори ринку зобов"язані дотримуватися гігієнічних вимог до потужностей на яких здійснюється виробництво та/або обіг харчових продуктів, до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти; до рухомих та/або тимчасових потужностей; до транспортних засобів; до обладнання та інвентарю; до постачання води, до персоналу, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами, до безпосередньо харчових продуктів, до їх пакування тощо.

Закон адаптований до вимог передбачених ЄС. Згідно до закону відповідальність за виробництво безпечної продукції покладена на виробника та передбачає розроблення, введення в дію та застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Надати методичну допомогу в розробці та впровадженні систем управління безпечністю харчових продуктів можуть кваліфіковані та досвідчені спеціалісти нашого центру.

Хочеться зауважити, що буковинські підприємства проваджують системи якості і це позитивні тенденції. І хоча така робота є досить складною, варто спробувати налаштуватися на сучасний, ефективний і результативний рівень роботи кожному, хто хоче залишатись конкурентоздатним флагманом на вітчизняному та зарубіжному ринках.

До ваших послуг знання та досвід аудиторів з сертифікації.

Бланк заявки на проведення сертифікації системи управління якістю в державній системі сертифікації знайдете тут

 

Продовжується заповнення декларацій.    Роз"яснення щодо заповнення.


“Угода АСАА: крок назустріч” – відеозапис Вебінару


ДО УВАГИ    власників лічильників води


 ДО УВАГИ     власників одно і трифазних лічильників електроенергії всіх типів


НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ


Уряд запровадив моніторинг споживання деревини


Впровадження системи НАССР у закладах ресторанного господарства


Новини Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


Технічне регулювання на сайті Міністерства Розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


Новини національного органу стандартизацІЇ


 

До уваги власників Технічних умов


Всесвітній день метрології 2019 року


Проект наказу "Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій скертифікації в Україні"


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки"


Набув чинності Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та пов`язані з ним документи


Набув чинності Закон України "Про стандартизацію"


Вимоги щодо розробки постійно діючих процедур заснованих на принципах НАССР


Фільм до 140 річниці метрології на Буковині (дивитись через Chrome, Opera)


Єдність вимірювань-якість життя. До 140-ї річниці метрології на Буковині

 

bignewНовини попередніх років

 

 
 
 
 
 

© 2008 ДП "Буковинастандартметрологiя"