Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Департамент технічного регулювання

Pict3 

Pict2

 
 
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu
Pictmenu
 

president

vru

kmu

Urport

Chernivtsi

ДП "Буковинастандартметрологія" отримало атестат про акредитацію на проведення калібрувальних робіт

bignewНОВИНИ

 

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про затвердження регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки"

Видано Постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Технічний регламент встановлює вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, які призначені для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, коли вони надаються на ринку та/або вводяться в експлуатацію для виконання завдань, пов’язаних з вимірюваннями.

Дія технічного регламенту поширюється на

1. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електромеханічних систем

2. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електронних систем або систем, що містять програмний продукт

3. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів

4. Аналізатори медичного призначення

5. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки

6. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод

7. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку

8. Аудіометри чистого тону

9. Блоки детектування іонізуючого випромінення

10. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації

11. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю

12. Вимірювальні трансформатори струму та напруги

13. Вимірювачі артеріального тиску

14. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається

15. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3—4-розрядні)

16. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок

17. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля

18. Вимірювачі потужності та радіоперешкод

19. Вимірювачі: електростатичних зарядів, імпедансу, опору кола заземлення, опору ізоляції, параметрів релейного захисту, повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі, струму витоку в електричній мережі

20. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів

21. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні

22. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)

23. Віброметри

24. Газоаналізатори (крім аналізаторів вихлопних газів), газосигналізатори

25. Генератори

26. Гирі

27. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення

28. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)

29. Датчики навантаження ваговимірювальні

30. Дефектоскопи

31. Динамометри, силовимірювальні датчики

32. Дозатори медичні піпеткові та поршневі

33. Еквіваленти мереж

34. Електрокардіографи

35. Енцефалографи

36. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)

37. Кардіодефібрилятори

38. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)

39. Кеги

40. Лічильники газоподібних хімічних речовин

41. Лічильники активної (класи точності 0,5—2,0; 0,2S; 0,5S) та реактивної (класи точності 0,5—3,0) електроенергії

42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів

43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму

44. Медичні термометри

45. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні)

46. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності

47. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту)

48. Монітори пацієнта

49. Нівеліри

50. Осцилографи

51. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів стисненим газом

52. Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь

53. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені

54. Пульсоксиметри

55. Пурки робочі

56. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози

57. Реографи

58. Рефрактометри, офтальмометри

59. Рівнеміри

60. Селективні вольтметри

61. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації

62. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри “Сич”

63. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення в спа- та косметичних салонах

64. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:

нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні);

скрапленого газу (горизонтальні циліндричні)

65. Струмовимірювальні кліщі

66. Тахеометри

67. Тахографи

68. Теодоліти

69. Термінали паркувальні

70. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)

71. Тесламетри

72. Ультразвукові діагностичні прилади

73. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації

74. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони

75. Хроматографи газові та рідинні

76. Цистерни залізничні

77. Шумоміри

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 Про затвердження Технічного регламенту законодавчорегульованих засобів вимірювальної техніки.

 Джерело www.csm.kiev.ua

02.03.2016 p.

 

 

ДО УВАГи власників лічильників води

 ДО УВАГИ власників одно і трифазних лічильників лектроенергії всіх типів

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Всесвітній день метрології 2019 року

17 Міжнародний форум "Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє"


Актуалізація і поліпшення системи управління якістю


Впровадження системи НАССР у закладах ресторанного господарства


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ


Новини Міністерства економічного розвитку і торгівлі України


Технічне регулювання на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України


Новини національного органу стандартизацІЇ


 

До уваги власників Технічних умов


Проект наказу "Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій скертифікації в Україні"


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки"


Набув чинності Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та пов`язані з ним документи


Набув чинності Закон України "Про стандартизацію"


Вимоги щодо розробки постійно діючих процедур заснованих на принципах НАССР


Фільм до 140 річниці метрології на Буковині (дивитись через Chrome, Opera)


Єдність вимірювань-якість життя. До 140-ї річниці метрології на Буковині

 

bignewНовини попередніх років

 

 
 
 
 
 

© 2008 ДП "Буковинастандартметрологiя"